Nieuws, parochieblad en activiteiten

U bevindt zich op de pagina: Home » Waalsen Moorveld » Nieuws, parochieblad en activiteiten

Nieuws

Klik op een link hieronder:

Bron:

Gepubliceerd:

Een persoonlijk afscheid Federatie Edith Stein 6 mei 2024

1) Folder over serie van 5 ONTMOETINGSAVONDEN in 1e helft 2024

2) Terugblik op succesvolle 1e avond (5 maart 2024)

3) 5e avond: dinsdag 2 juli 2024 van 17:00 tot 20.00 uur.

Locatie: wordt hier z.s.m. bekendgemaakt

Van harte welkom, tijdige aanmelding is zeer gewenst

Federatie Edith Stein

2 maart 2024

(bijgewerkt 5 juni 2024)

Website (www.vier.nu) over de belangrijke christelijke hoogfeesten Bisdom Roermond  2 maart 2023

Kerk

De Mariakapel van de kerk in Moorveld is de gehele dag geopend en toegankelijk voor gebed, het opsteken van een kaarsje of voor belangstellenden. Tijdens de wekelijkse vieringen is de kerk uiteraard geopend en bent u van harte welkom.
De kerk is voorzien van een ringleiding. Ook is zij – via een hellingbaan bij de linkerzijdeur van het kerkgebouw – probleemloos toegankelijk voor mensen met een rolstoel of rollator

 

Vrijwilligers

De parochie Waalsen Moorveld wordt gesteund door veel vrijwilligers. Zonder hun bijdrage zou de parochie moeilijk kunnen bestaan. Zij zijn op allerhande terreinen actief zoals:

  • Zangers in het kerkkoor die de erediensten opluisteren,
  • Acolieten , misdienaars en lectoren die de lezingen verzorgen,
  • Mensen die betrokken zijn bij de voorbereiding van het vormsel, de Eerste H. Communie en de gezinsmissen,
  • Werkploeg voor het onderhoud van de begraafplaats
  • Mensen die zorgen voor het poetsen en het onderhoud van de kerk en het wassen van de gewaden, het poetsen van het koper.
  • De collectanten en de mensen die het secretariaat bemannen,
  • Processievoorbereiding en begeleiding, kerststalbouwers.

Vrijwilligers zijn altijd welkom
Wanneer u onze parochie ook wilt ondersteunen met vrijwilligerswerk, neem dan contact op met de secretaris (voor contactgegevens zie pagina Kerngroep). Er is altijd wel iets passends dat gedaan kan worden om een bijdrage te leveren aan de opbouw van onze parochie!

 

Financieel verslag 

Parochie Onbevlekt Hart van Maria te Waalsen
BATEN (€) 2016 2017 2018 2019 2020
Kerkbijdrage 13.962 16.233 14.215 14.317 13.010
Kollekten 3.732 3.458 2.768 3.963 3.157
Stipendia 1.848 2.018 1.955 1.785 1.110
Kerkelijke diensten 940 792 368 1.905 1.548
Offerblok en kaarsen 4.283 4.031 4.171 5.143 6.034
Donaties 505 955 1.165 560 100
Kollecten van derden 984 1.579 2.006 590 0
Gemeentelijke bijdrage 4.902 3.284 1.618 0 0
Kerk/Pastorie 8.380 9.705 10.179 8.552 10.800
Begraafplaats 7.289 1.843 2.735 3.631 7.201
Rente 1.602 489 435 0 124
Totaal baten
48.427
44.387
41.615
40.446
43.084

 

 

LASTEN (€) 2016 2017 2018 2019 2020
Persoonskosten 12.700 12.253 13.620 13.763 9.620
kosten kerk/pastorie 9.299 7.783 10.439 16.709 14.167
Voorziening onderhoud 4.000 3.000 0 10.000 8.000
Onderhoud begraafplaats 387 400 440 751 250
Kosten erediensten 3.058 2.932 2.894 3.534 2.234
Parochieblad 1.523 903 965 927 573
Verplichte bijdrage/collecte 7.932 11.475 9.192 5.155 3.021
Beheerskosten 1.438 1.996 1.737 967 1.105
Bankkosten 507 349 317 1.169 313
Totaal lasten
40.844
41.091
39.604
52.975
39.283

 

 

SALDO

7.583

3.296

2.011

-12.529

3.801