Kerkbijdragen en overige financiën

U bevindt zich op de pagina: Home » Overkoepelend bestuur » Kerkbijdragen en overige financiën

Misstipendia

Tarieven 2023 ingaande 01/02/2023

De tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2023 zijn bekend. Gezien de stijgende kosten in de hele samenleving zijn ook parochies genoodzaakt om hun tarieven voor het eerst in enkele jaren weer enigszins te verhogen. 

Eucharistievieringen

  • Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00
  • Eucharistieviering op zaterdag of zondag € 30,00
  • Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 325,00

Rouw- en trouwgelden

  • Begrafenismis (rouwgeld) € 500,00
  • Huwelijksmis (trouwgeld) € 500,00
  • Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 100,00
  • Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 500,00
  • Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) € 500,00

Gestichte jaardiensten

  • Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar):

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

  • 5 jaar € 75,00
  • 10 jaar € 150,00
  • 20 jaar € 300,00

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag

  • 5 jaar € 150,00
  • 10 jaar € 300,00
  • 20 jaar € 600,00

Parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende dienst– genoemd onder rouw- en trouwgelden – aan de kerkbijdrage hebben deelgenomen hoeven de bovengenoemde bedragen niet of slechts gedeeltelijk te betalen, afhankelijk van de hoogte van hun kerkbijdrage.

Minimum bedrag kerkbijdrage
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.

De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 130,00 voor 2023

Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto-inkomen van een huishouden/economische eenheid.

 

Elke parochie van de Parochiefederatie Edith Stein is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Uw kerkbijdrage, giften en misstipendia zijn dan ook (deels) aftrekbaar van de belastingen.
Als u zich voor meerdere jaren verplicht tot het betalen van een gift aan de parochie (periodieke schenking) is een dergelijke gift volledig fiscaal aftrekbaar. Informatie hierover is via de penningmeester van uw parochieteam op te vragen.
Op de subpagina ‘INNING KERKBIJDRAGE’ van elke parochie kunt u een ANBI-link vinden. Als u daarop klikt, vindt u de gegevens van de desbetreffende parochie zoals die bekend zijn bij de landelijke ANBI organisatie

Het door de belastingdienst afgegeven RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer) nummer is 2579881. Bij het aangaan van een periodieke schenking moet dit nummer worden ingevuld.