Nieuws, parochieblad en activiteiten

U bevindt zich op de pagina: Home » Itteren » Nieuws, parochieblad en activiteiten

NIEUWS

 

Klik op een link hieronder:

Bron:

Gepubliceerd:

Vastenactie 2024 in de federatie Edith Stein

Federatie Edith Stein

21 feb. 2024

Verklaring (na ontstane onrust als gevolg van weigeren hostie aan prinsessenpaar) Bestuur Federatie Edith Stein / Pastoor Horsch 7 feb. 2024
Website (www.vier.nu) over de belangrijke christelijke hoogfeesten. Bisdom Roermond 2 maart 2023

 

 

VASTE KERKDIENSTEN H. MARTINUS – Brigidastraat 67 Itteren

In principe is er elke zaterdagavond om 19.00 uur een Eucharistieviering.

PAROCHIEBLAD

Tot juli 2020 verscheen eenmaal per maand in Borgharen en in Itteren “De Maasklok”. Drukwerk en verspreiding werden professioneel verzorgd, maar daar hing dan ook een “professioneel prijskaartje” aan. De samenwerking met de parochies van Ulestraten, Bunde, Waalsen-Moorveld en Geulle maakte het mogelijk om tegen geringere kosten voortaan parochieberichten te publiceren in de Geulbode. In de Geulbode staan wekelijks de misintenties. Tweemaal per maand kunnen we in samenwerking met de genoemde parochies een pastoraal artikel publiceren, geschreven door één van de kapelaans of de pastoor, en wel onder de volgende herkenbare kop:

 

VRIJWILLIGERS

De parochie wordt gesteund door veel vrijwilligers. Zonder hun bijdrage zou de parochie moeilijk kunnen bestaan. Zij zijn op allerhande terreinen actief zoals:

– Zangers en muzikanten.
– Acolieten en lectoren die de lezingen verzorgen.
– Mensen die betrokken zijn bij de voorbereiding van die vieringen rond het feest van St. Martinus (11 november).
– Mensen die zorgen voor het poetsen en het onderhoud van de kerk en het wassen van de gewaden, het poetsen van het koper.
– De collectanten.
– De mensen die het secretariaat bemannen.
– Makers van de Adventskrans en bouwers van de kerststal.

Vrijwilligers zijn altijd welkom!
Wanneer u onze parochie ook wilt ondersteunen, neem dan contact op met het parochiebureau. Er is altijd wel iets passends dat gedaan kan worden en zo een bijdrage levert aan de opbouw van onze parochie!

 

FINANCIEEL VERSLAG

De baten en lasten worden verantwoord middels een door het Bisdom Roermond voorgeschreven boekhoudsysteem met daaraan verbonden een jaarverslag en balans. Deze dienen na vaststelling door het kerkbestuur ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Bisschop van Roermond.

Hier vindt u een verkorte staat van baten en lasten van de parochie H. Martinus – Itteren met toelichting: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE238