Inning kerkbijdragen

U bevindt zich op de pagina: Home » Bunde » Inning kerkbijdragen

Kerkbijdrage:

Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar Kerkbijdrage te bepalen.
Het richtbedrag per jaar is echter sedert 1 januari 2023 € 130,00.
Dit richtbedrag wordt ook wel de ‘minimum Kerkbijdrage’ genoemd.

Richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het inkomen van een economische eenheid.

Misintenties en overige zaken:

Bij de overgang van een nieuw kalenderjaar worden de stipendia (vergoedingen voor kerkelijke diensten) enigszins aangepast. 

De diensten (misintenties) door de week is € 15,00
De eucharistieviering zondag is € 30,00.  

De kosten voor rouw- en trouwdiensten bedragen m.i.v. 01/01/23 € 500,00

Parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende dienst – genoemd onder rouw- en trouwgelden – aan de kerkbijdrage hebben deelgenomen hoeven de bovengenoemde bedragen niet of slechts gedeeltelijk te betalen, afhankelijk van de hoogte van hun kerkbijdrage.

 

Geregeld en goed onderhoud van onze kerkgebouwen kost veel geld. De parochie heeft ook inkomsten nodig om het pastoraat in deze geloofsgemeenschap mogelijk te maken.
De parochie is voor een groot deel aangewezen op de inkomsten uit de kerkbijdrage. Hiertoe wordt eind januari/begin februari van ieder jaar meegedaan aan de actie Kerkbalans. In die periode ontvangen de gezinnen die via SILA bij ons bekend zijn bij de parochie een verzoek mee te doen aan de kerkbijdrage. Het richtbedrag voor kerkbijdrage is €130,- per jaar. Echter de bijdrage is geheel vrijwillig en elk bedrag welkom. Doet u ook mee?
Algemene informatie over de actie Kerkbalans kunt u vinden via de link https://kerkbalans.nl/
Omdat elke parochie van onze cluster geheel zelfstandig is, komt uw kerkbijdrage helemaal ten goede aan uw eigen parochie.

Onze parochie is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw kerkbijdrage (maar ook giften en misstipendia) zijn dan ook (deels) aftrekbaar van de belastingen
 Als u zich voor meerdere jaren verplicht tot het betalen van een gift aan de parochie (periodieke schenking) is een dergelijke gift volledig fiscaal aftrekbaar. Informatie hierover is via de penningmeester op te vragen.
Het door de belastingdienst afgegeven RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer) nummer is 2579881 Bij het aangaan van een periodieke schenking moet dit nummer worden ingevuld.
Op de landelijke ANBI site kunt u de gegevens van onze parochie vinden. Deze kunt u benaderen via de volgende link  https://anbi.rkcn/publicaties/roe232