Inning kerkbijdragen

U bevindt zich op de pagina: Home » Ulestraten » Inning kerkbijdragen

Kerkbijdrage en overige financiën Ulestraten

Kerkbijdrage
Een parochie heeft voor het functioneren ook financiële middelen nodig.  

Aan de parochianen vragen wij om het parochiewerk te steunen middels kerkbijdrage.

De hoogte van de kerkbijdrage bepaalt u zelf. Elk bedrag is welkom en men geve naar kunnen. Het bisdom Roermond hanteert als richtbedrag € 130,00. Richtsnoer voor de kerkbijdrage is 1% van het inkomen van een economische eenheid (bruto inkomen).

Vanwege de ANBI-status van de parochie leveren giften, schenkingen, nalatenschappen belastingvoordeel op. Lees meer

U kunt zich voor deelname aan de kerkbijdrage opgeven bij het parochiekantoor 

 

De R.K. parochie St. Catharina te Ulestraten is onderdeel van het Bisdom Roermond en deelt derhalve inzake de ANBI-regeling in de groepsbeschikking van de bisschoppenconferentie van de Rooms-katholieke Kerkprovincie.

Op de landelijke ANBI-site kunt u de gegevens van onze parochie vinden. Deze kunt u benaderen via de volgende link  https://anbi.rkcn.nl/publicaties/roe242

(Het RK. Kerkgenootschap in Nederland, gevestigd te 3572 AP Utrecht, Biltstraat 121, is op 16 september 2009 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht)

(Groepsbeschikking van de bisschoppenconferentie van de Rooms-katholieke Kerkprovincie.)

Misintenties en overige zaken:
Bij de overgang van een nieuw kalenderjaar worden de stipendia (vergoedingen voor kerkelijke diensten) enigszins aangepast. Ook voor kerk en parochie worden immers de kosten hoger.

De diensten (misintenties) door de week is € 15,00
De eucharistieviering zondag is € 30,00.  

De kosten voor rouw- en trouwdiensten bedragen m.i.v. 01/01/23 € 500,00

Parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende dienst – genoemd onder rouw- en trouwgelden – aan de kerkbijdrage hebben deelgenomen hoeven de bovengenoemde bedragen niet of slechts gedeeltelijk te betalen, afhankelijk van de hoogte van hun kerkbijdrage.

Kerkbijdrage is vastgesteld op € 130.

Richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het inkomen van een economische eenheid.

Opgave misintenties