Parochieteam

U bevindt zich op de pagina: Home » Borgharen » Parochieteam

LEDEN VAN HET PAROCHIETEAM

  • Voorzitter/penningmeester: Fer van de Winkel (tevens beheerder onroerend goed)
  • Secretaris: Alexander Godschalk
  • Lid: Pastoor Paul Horsch
  • Lid: Chantal Kleijnen-Martens
  • Lid: Pascal Breuls
  • Lid: Guus Horssels
  • Lid: Ria van de Put-Kicken

 

WAT HET PAROCHIETEAM DOET

Van een lid van het Parochieteam wordt verwacht dicht te staan bij de parochie en de parochianen: hij/zij weet wat er leeft, en weet dat – samen met het pastorale team – te vertalen in activiteiten voor en door de parochie. Voor het Federatiebestuur resp. de kerkbesturen is hij/zij een belangrijk adviseur: immers, beleidskeuzes kunnen alleen goed worden gemaakt als er goed zicht is op wat nodig en haalbaar is voor de parochies en wat aansluit op de wensen van de geloofsgemeenschappen.

Leden van het Parochieteam voeren taken uit die vanuit het Federatiebestuur aan hen worden gedelegeerd. Daarbij gaat het grotendeels om het operationele reilen en zeilen van de parochie en dus niet om bestuur.

Het coördineren van vrijwilligers die aan parochieactiviteiten mee willen werken, is één van hun belangrijke taken.

 

Om de verbinding tussen Federatiebestuur (kerkbestuur) en het Parochieteam te borgen is in principe één van de leden van het Parochieteam tevens lid van het Bestuur van de Federatie.

Bovendien is de pastoor lid van het Parochieteam en daarnaast ook voorzitter van het Federatiebestuur.
Aangezien de parochies van Borgharen en Itteren sedert mei 2000 samen reeds één kerkbestuur vormden, hebben deze parochies momenteel ook samen één Parochieteam, echter met twee afgevaardigden in het Federatiebestuur: één namens Borgharen en één namens Itteren.

 

PAROCHIEBUREAU

Het parochiebureau van de parochies H. Cornelius (Borgharen) en H. Martinus (Itteren) verzorgt de secretariële ondersteuning van de pastoor en het Parochieteam: m.n. kerkhof-, kerkbijdrage-, kerkleden- en algemene financiële administratie. Ook voor opgave van misintenties kunt u hier terecht.

 

Bezoekadres parochiesecretariaat: Kerkstraat 6, 6223 BK Borgharen

E-mail parochiesecretariaat: secretariaat@parochieborgharen.nl

Telefoonnummer: 043 – 363.29.67

Geopend op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.