Misrooster met misintenties

U bevindt zich op de pagina: Home » Waalsen Moorveld » Misrooster met misintenties

Misintenties WAALSEN MOORVELD voor de maand JANUARI 2023

Dag

Datum

Tijd

Intentie

Dinsdag 3 jan. 2023 09.00 uur H. Mis voor de zieken
Vrijdag 6 jan. 2023 Vrijdagochtend: géén ziekencommunie
Zaterdag 7 jan. 2023 19.00 uur H. Mis als Jaardienst voor Mia en Herman Vranken-Bons
H. Mis voor Virginie Zeegers (2)
H. Mis voor Ria Kusters-Göbbels (1)
Dinsdag 10 jan. 2023 09.00 uur H. Mis voor vrede in de wereld
Zaterdag 14 jan. 2023 19.00 uur H. Mis als Jaardienst voor Sjeng Maassen (St.)
H. Mis voor Virginie Zeegers (3)
H. Mis als 1e jaardienst voor Zr. Martha Troquet
H. Mis voor Ria Kusters-Göbbels (2)
Dinsdag 17 jan. 2023 09.00 uur H. Mis voor de weldoeners van de kerk
Zaterdag 21 jan. 2023 19.00 uur H. Mis voor Virginie Zeegers (4)
H. Mis voor Ria Kusters-Göbbels (3)
H. Mis tot intentie van de overleden Zusters
van de Congregatie van Christus Verlosser
Dinsdag 24 jan. 2023 09.00 uur H. Mis voor roepingen
Zaterdag 28 jan. 2023 19.00 uur H. Mis voor Virginie Zeegers (5)
H. Mis voor Ria Kusters-Göbbels (4)
Dinsdag 31 jan. 2023 09.00 uur H. Mis voor de zieken

ALGEMEEN

Zaterdagavond 19.00 uur  H. Mis
Dinsdagochtend  09.00 uur  H. Mis

4e zondag in de maand: doopzondag

Misintenties kunt u opgeven bij mevrouw Gerda Voncken tel. 043-3646587.