Misrooster met misintenties

U bevindt zich op de pagina: Home » Borgharen » Misrooster met misintenties

Actuele kerkdiensten:

Parochieblad huidige versie klik hier

Parochieblad oud versie klik hier

MIS-ROOSTER

Zie  parochieblad.

 

OPGEVEN MISINTENTIES

Het is gebruikelijk om voor een misintentie een stipendium (bepaald bedrag) te geven. Het stipendium is er om de parochie te helpen in het onderhoud.

Voor een eenvoudige dienst door de week (leesmis) wordt € 15,00 gevraagd en voor een

eucharistieviering op zaterdag of zondag € 30,00.

Intenties voor het lezen van H. Missen kunnen mondeling, schriftelijk of telefonisch worden opgegeven.
Dit kan bij het parochiesecretariaat: Kerkstraat 6, 6223 BK Borgharen (bezoekadres);

of per e-mail: Parochiesecretariaat: secretariaat@parochieborgharen.nl;

ofwel telefonisch: 043 – 363.29.67.

Geopend op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.

 

 

DOPEN

U kunt uw kind laten dopen op een zondagmiddag tussen 13.30 uur en 15.00 uur. Dag en tijd worden met de pastoor afgesproken. Graag minimaal één maand van tevoren aanmelden. Na 1e aanmelding ontvangt u een formulier ter invulling; wanneer u in de nabije omgeving woont, bezoekt de pastoor u vervolgens thuis om het verloop van de viering door te nemen en de betekenis ervan uit te leggen.

 

DOOPBEWIJS

Als u in Borgharen gedoopt bent, is dit ingeschreven in ons doopregister. Wanneer u een doopbewijs nodig hebt (bijvoorbeeld t.b.v. het sacrament van het H. Vormsel of een kerkelijk huwelijk), kunt u daarvoor terecht bij het Secretariaat van het Parochiebureau. Dit kan via mail onder opgave van voornamen, achternaam en geboortedatum.

E-mail parochiesecretariaat: secretariaat@parochieborgharen.nl

Aan een doopbewijs zijn geen kosten verbonden.

 

 

MISSEN VOOR OVERLEDENEN

Het is een zeer lange traditie in Borgharen om tijdens een uitvaartdienst gelden bijeen te brengen bij de ”offergang”. Deze gelden zijn bestemd voor het lezen van H. Missen voor de overledene. De data voor deze H. Missen worden in overleg met de nabestaanden vastgelegd. Zeswekendiensten en jaardiensten vallen niet onder deze regeling.

 

STICHTINGEN

De mogelijkheid bestaat voor overledenen (maar ook bijvoorbeeld uit dankbaarheid) een stichting in het leven te roepen. Bij een dergelijke stichting wordt contractueel vastgelegd dat er gedurende een periode van 5, 10 of 20 jaar op een bepaalde dag een H. Mis wordt gelezen tot intentie van het opgegeven doel.

Tarieven van stichtingen:

Eenvoudige dienst door de week (leesmis):
5 jaar € 75,00
10 jaar € 150,00
20 jaar € 275,00

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag:
5 jaar € 150,00
10 jaar € 300,00
20 jaar € 600,00