Sacramenten

U bevindt zich op de pagina: Home » Pastorale zaken » Sacramenten
Doopsel

Doopsel

Je kind is een kostbaar geschenk. Heel je liefde en zorg wil je aan je zoon of dochter doorgeven. Ook God wil als de hemelse Vader voor ons zorgen. Door het heilig doopsel ontvangt een mens het leven van een kind van God. Deze levensband met God is...

Communie

Communie

Laatste woorden en daden hebben een bijzondere waarde. Onder het laatste avondmaal vierde Jezus voor de eerste keer met zijn vrienden, de apostelen, de H. Communie, de H. Mis: hij veranderde het brood in zijn lichaam en de beker met wijn in zijn...

Vormsel

Vormsel

In de doop begint ons geestelijk leven als kinderen van God, en onze reis naar de Hemel. In de H. Communie sterkt Hij ons en is ons nabij. Door het vormsel ontvangen wij op een bijzondere manier Heilige Geest. Op Pinksteren is Deze over de eerste...

Huwelijk

Huwelijk

Man en vrouw zijn door God geroepen om in het huwelijk een nieuwe eenheid van leven te vormen. Zij schenken zich aan elkaar in liefde en trouw. Aan dit huwelijksverbond wil God Zijn kracht en zegen verlenen. Trouwen voor de Kerk is het ja-woord aan...

Boete en verzoening

Boete en verzoening

Ondanks alle goede bedoelingen schieten wij mensen te kort. Maar veel meer nog: wij kunnen bewust een andere weg gaan dan die welke God van ons vraagt. Door de zonde keren wij ons af van God en Zijn geboden. Als wij stil worden merken wij in ons...

Ziekenzalving

Ziekenzalving

Jezus had alle zorg voor zieken en zwakken. De Kerk wil deze liefde en zorg doorgeven. Jezus heeft ons een sacrament achtergelaten, dat speciaal bedoeld is om degenen die gekweld worden door ziekte te sterken: de Ziekenzalving. Wanner is het een goed...