Geschiedenis van de parochie

U bevindt zich op de pagina: Home » Itteren » Geschiedenis van de parochie

 

 

OORSPRONG

Het bestaan van de parochie is aantoonbaar vanaf 1441, maar de patroonheilige St. Martinus doet een langer bestaan vermoeden. Het patronaatsrecht behoorde toe aan de heer van Hartelsteijn en de tienden kwamen toe aan het Kapittel van Onze Lieve Vrouw te Maastricht, dat ook belast was met het onderhoud van het schip en de toren van de kerk.

 

 

KERKELIJKE ORGANISATIE

De parochie viel tot 1561 onder het bisdom Luik. Daarna tot 1801 onder het oude bisdom Roermond. Op grond van het Concordaat van 1803 kwam ze weer bij het bisdom Luik en werd de kerk als hulpkerk bij Bunde gevoegd. In 1808 werd de parochie weer zelfstandig.

In 1840, na politieke omwentelingen in Europa, kwam de parochie onder het apostolisch vicariaat Roermond en het dekenaat Meerssen.

Thans valt de parochie onder het huidige bisdom Roermond en sinds 1976 onder het dekenaat Maastricht.