Misrooster met misintenties

U bevindt zich op de pagina: Home » Geulle » Misrooster met misintenties

Misintenties GEULLE voor de maanden FEBRUARI / MAART 2024

 

Dag

Datum

Tijd

Intentie

Zondag 25 febr. 2024 GEEN H. MIS
Mariakapel open van 10.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag 01 maart 2024 09.00 uur GEEN H. MIS
Zondag 03 maart 2024 09.30 uur H. Mis in de Mariakapel
H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.)
H. Mis voor Carolus en Marian Kampfens-Blonk (St.)
2e collecte als open schaal-collecte voor de parochiekerk
Vrijdag 08 maart 2024 09.00 uur H. Mis voor de weldoeners van de kerk
H. Mis voor Eveline Evers-Hartmans
14.30 uur Heilig Uur
Zondag 10 maart 2024 GEEN H. MIS
Mariakapel open van 10.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag 15 maart 2024 09.00 uur H. Mis voor vrede in de wereld
Zondag 17 maart 2024 09.30 uur H. Mis in de Mariakapel
H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaerts en hun beider ouders (St.)
H. Mis voor Carolus en Marian Kampfens-Blonk (St.)
H. Mis voor Tilke Janssen, overl. ouders, broer en zus (St.)
H. Mis voor de zielenrust van Jan Janssen (St.)
H. Mis voor de zielenrust van ouders Notten-Bessems (St.)
Vrijdag 22 maart 2024 09.00 uur H. Mis voor roepingen
Zondag 24 maart 2024 GEEN H. MIS
Mariakapel open van 10.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag 29 maart 2024 09.00 uur

Goede Vrijdag

H. Mis voor de zieken

15.00 uur

Goede Vrijdag

Kruisweg

Zaterdag 30 maart 2024 18.00 uur

Paaszaterdag

Paaswake

Zondag 31 maart 2024 10.00 uur

1e Paasdag

H. Mis in de grote kerk

H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaerts en hun beider ouders (St.)
H. Mis voor Carolus en Marian Kampfens-Blonk (St.)
Maandag 01 april 2024 09.30 uur

2e Paasdag

H. Mis

Algemeen

KERKDIENSTEN

Zie bij misintenties.

 

DOPEN
Iedere derde zondag van de maand.

DOOPEWIJS
Als u in Geulle gedoopt bent, is dit ingeschreven in ons doopregister. Wanneer u een doopbewijs nodig hebt, kunt u daarvoor terecht bij het secretariaat. Dit kan via mail:  a.g.dekkers@ziggo.nl

Het opvragen van een doopbewijs is kosteloos. 

OPGEVEN MISINTENTIES.
Een misintentie is een gebedsintentie voor een overledene, voor een zieke, of voor iemand die het moeilijk heeft, uit dankbaarheid enz. De intenties worden tijdens de H. Mis vermeld en (wanneer bijtijds doorgegeven) in de Geulbode opgenomen.

Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (bepaald bedrag) te geven. Het stipendium is er om de parochie te helpen in het onderhoud.

Met ingang van 19 februari 2024 geldt het volgende:

Doorgeven van een H. Mis kan op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Ingeborg Lam-Voncken via tel.nr. 06-13 329 236.

MISSEN VOOR OVERLEDENEN
Het is een zeer lange traditie in Geulle om bij een uitvaartdienst gelden bijeen te brengen bij de ”offergang”. Deze gelden worden uitsluitend bestemd voor het lezen van H. Missen voor de overledene. Ongeacht de opbrengst van de offergang worden er in de periode tussen de uitvaartdienst en zeswekendienst 5 H. Missen gelezen ter nagedachtenis aan de overledene. Dit gebeurt ook als er geen zeswekendienst wordt gehouden.

STICHTINGEN
De mogelijkheid bestaat voor overledenen (maar ook bijvoorbeeld uit dankbaarheid) een stichting in het leven te roepen. Bij een dergelijke stichting wordt contractueel vastgelegd dat er gedurende een periode van 10 of 20 jaar op een bepaalde dag een H. Mis wordt gelezen tot intentie van het opgegeven doel. De tarieven van deze stichtingen kunt u vinden onder het kopje “stipendium”.