Misrooster met misintenties

U bevindt zich op de pagina: Home » Geulle » Misrooster met misintenties

Misintenties GEULLE voor de maanden JULI 2024 (resterende deel) en AUGUSTUS 2024

 

Dag

Datum

Tijd

Intentie

Mariakapel dagelijks open van 10.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag 26 juli 2024 09.00 uur H. Mis voor roepingen
Zondag 28 juli 2024 GEEN H. MIS
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mariakapel dagelijks open van 10.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag 02 aug. 2024 09.00 uur H. Mis voor Eveline Evers-Hartmans
OCHTEND Ziekencommunie
Zondag 09 aug. 2024 09.30 uur H. Mis in de grote kerk
H. Mis voor Carolus en Marian Kampfens-Blonk (St.)
H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaerts en hun beider ouders (St.)
2e collecte als open schaal-collectie voor de Parochiekerk
Mariakapel dagelijks open van 10.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag 09 aug. 2024 09.00 uur H. Mis voor de zieken
Zondag 11 aug. 2024 GEEN H. MIS
Mariakapel dagelijks open van 10.00 uur tot 17.00 uur
Plechtig Doopsel van Enzo Chatelain-Janssen
Vrijdag 16 aug. 2024 09.00 uur H. Mis voor de weldoeners van de kerk
Zondag 18 aug. 2024 09.30 uur H. Mis in de grote kerk
H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaerts en hun beider ouders (St.)
H. Mis voor Carolus en Marian Kampfens-Blonk (St.)
H. Mis voor Ria Ramakers-Jacobs (st.)
H. Mis voor Truia Vossen, Alice en Jan en ouders Vossen-Dekkers (St.)
H. Mis voor Tilke Janssen, overl. ouders, broer en zus (St.)
Mariakapel dagelijks open van 10.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag 23 aug. 2024 09.00 uur H. Mis voor vrede in de wereld
Zondag 25 aug. 2024 GEEN H. MIS
Mariakapel dagelijks open van 10.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag 30 aug. 2024 09.00 uur H. Mis voor roepingen

 

Algemeen

KERKDIENSTEN

Zie bij misintenties.

 

DOPEN
Iedere derde zondag van de maand.

DOOPEWIJS
Als u in Geulle gedoopt bent, is dit ingeschreven in ons doopregister. Wanneer u een doopbewijs nodig hebt, kunt u daarvoor terecht bij het secretariaat. Dit kan via mail:  a.g.dekkers@ziggo.nl

Het opvragen van een doopbewijs is kosteloos. 

OPGEVEN MISINTENTIES.
Een misintentie is een gebedsintentie voor een overledene, voor een zieke, of voor iemand die het moeilijk heeft, uit dankbaarheid enz. De intenties worden tijdens de H. Mis vermeld en (wanneer bijtijds doorgegeven) in de Geulbode opgenomen.

Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (bepaald bedrag) te geven. Het stipendium is er om de parochie te helpen in het onderhoud.

Met ingang van 19 februari 2024 geldt het volgende:

Doorgeven van een H. Mis kan op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Ingeborg Lam-Voncken via tel.nr. 06-13 329 236.

MISSEN VOOR OVERLEDENEN
Het is een zeer lange traditie in Geulle om bij een uitvaartdienst gelden bijeen te brengen bij de ”offergang”. Deze gelden worden uitsluitend bestemd voor het lezen van H. Missen voor de overledene. Ongeacht de opbrengst van de offergang worden er in de periode tussen de uitvaartdienst en zeswekendienst 5 H. Missen gelezen ter nagedachtenis aan de overledene. Dit gebeurt ook als er geen zeswekendienst wordt gehouden.

STICHTINGEN
De mogelijkheid bestaat voor overledenen (maar ook bijvoorbeeld uit dankbaarheid) een stichting in het leven te roepen. Bij een dergelijke stichting wordt contractueel vastgelegd dat er gedurende een periode van 10 of 20 jaar op een bepaalde dag een H. Mis wordt gelezen tot intentie van het opgegeven doel. De tarieven van deze stichtingen kunt u vinden onder het kopje “stipendium”.