Misrooster met misintenties

U bevindt zich op de pagina: Home » Geulle » Misrooster met misintenties

Misintenties GEULLE voor de maand 

FEBRUARI  2023

Dag

Datum

Tijd

Intentie

Vrijdag 3 feb. 2023 09.00 uur H. Mis voor de weldoeners van de kerk
      H. Mis voor Eveline Evers-Hartmans
Zondag 5 feb. 2023 10.15 uur H. Mis in de Mariakapel
      H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.)
      H. Mis voor Carolus en Marian Kampfens-Blonk (St.)
      H. Mis voor de levende en overl. leden van Vrouwenbond
St. Apollonia
      H. Mis voor ouders Thijssen-Feijen, Jo, Peter, Elly en José
      H. Mis als Jaardienst voor José en Lei Bollen-Ramakers
      H. Mis voor Hub Janssen (1)
      H. Mis als Jaardienst voor ouders Lahoye-Aan de Meulen (St.)
Vrijdag 10 feb. 2023 09.00 uur H. Mis voor roepingen
Zondag 12 feb. 2023 10.15 uur H. Mis in de Mariakapel
      H. Mis voor Carolus en Marian Kampfens-Blonk (St.)
      H. Mis voor Hub Janssen (2)
      H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.)
Vrijdag 17 feb. 2023 09.00 uur H. Mis voor de zieken
Zondag 19 feb. 2023 10.15 uur H. Mis in de Mariakapel
      H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.)
      H. Mis voor Carolus en Marian Kampfens-Blonk (St.)
      H. Mis voor Hub Janssen (3)
      H. Mis als Jaardienst voor Marie-Thérèse Rutten-Theunissen (St.)
Vrijdag 24 feb. 2023 09.00 uur H. Mis voor vrede in de wereld
Zondag 26 feb. 2023 10.15 uur H. Mis in de Mariakapel
      H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.)
      H. Mis voor Carolus en Marian Kampfens-Blonk (St.)
      H. Mis voor Hub Janssen (4)
      H. Mis voor Tilke Janssen, overl. ouders, broer en zus (St.)

Algemeen

KERKDIENSTEN
In de St. Martinuskerk te Geulle zijn de volgende kerkdiensten:

Vrijdag om 9.00 uur H. Mis
Zondag om 10.15 uur H. Mis van de zondag

DOPEN
Iedere derde zondag van de maand.

DOOPEWIJS
Als u in Geulle gedoopt bent, is dit ingeschreven in ons doopregister. Wanneer u een doopbewijs nodig hebt, kunt u daarvoor terecht bij het secretariaat. Dit kan via mail:  a.g.dekkers@ziggo.nl

Het opvragen van een doopbewijs is kosteloos. 

OPGEVEN MISINTENTIES.
Een misintentie is een gebedsintentie voor een overledene, voor een zieke, of voor iemand die het moeilijk heeft, uit dankbaarheid enz. De intenties worden tijdens de H. Mis vermeld en (wanneer bijtijds doorgegeven) in de Geulbode opgenomen.

Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (bepaald bedrag) te geven. Het stipendium is er om de parochie te helpen in het onderhoud.
Intenties voor het lezen van H. Missen kunnen mondeling, schriftelijk of telefonisch worden opgegeven. Opgave kan bij:

Mevrouw Gerda Voncken

Hussenbergstraat 28, 6243 AH Geulle
Telefoon: 043-3646587

MISSEN VOOR OVERLEDENEN
Het is een zeer lange traditie in Geulle om bij een uitvaartdienst gelden bijeen te brengen bij de ”offergang”. Deze gelden worden uitsluitend bestemd voor het lezen van H. Missen voor de overledene. Ongeacht de opbrengst van de offergang worden er in de periode tussen de uitvaartdienst en zeswekendienst 5 H. Missen gelezen ter nagedachtenis aan de overledene. Dit gebeurt ook als er geen zeswekendienst wordt gehouden.

STICHTINGEN
De mogelijkheid bestaat voor overledenen (maar ook bijvoorbeeld uit dankbaarheid) een stichting in het leven te roepen. Bij een dergelijke stichting wordt contractueel vastgelegd dat er gedurende een periode van 10 of 20 jaar op een bepaalde dag een H. Mis wordt gelezen tot intentie van het opgegeven doel. De tarieven van deze stichtingen kunt u vinden onder het kopje “stipendium”.