Misrooster met misintenties

U bevindt zich op de pagina: Home » Ulestraten » Misrooster met misintenties

Actuele Kerkdiensten:

Contactblad huidige versie

Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten

zaterdag 10 juni: Maria op zaterdag
14.30 uur: Eucharistische aanbidding in Ulestraten
17.30 uur: H. Mis in Bunde

19.00 uur: H. Mis in Moorveld

 

zondag 11 juni: Hoogfeest van het H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus – Sacramentsdag
09.00 uur: zeswekendienst voor Lambert Curvers;
voor Wiel de Jong;

 

dinsdag 13 juni: Sacramentsprocessie naar Meerssen

18.15 uur: vertrek bidweg vanaf de kerk

19.30 uur: Plechtige Eucharistieviering in de basiliek

 

woensdag 14 juni: H. Lidwina

09.00 uur: H. Mis met aansluitend Eucharistische Aanbidding

voor roepingen tot het priesterschap en het
religieuze leven in Nederland;

zaterdag 17 juni: Onbevlekt Hart van Maria (Maria van Fatima)
17.30 uur: H. Mis in Bunde

19.00 uur: H. Mis in Moorveld

————————————————————–

 Contactblad oude versie

Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten

zaterdag 03 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen
17.30 uur: H. Mis in Bunde

19.00 uur: H. Mis in Moorveld

zondag 04 juni: Hoogfeest van de H, Drieenheid – Drievuldigheidszondag
09.00 uur: gest. jrd. voor Henri Augustin en Catharina
Augustin-Drummen;
voor Lambert Curvers;
voor Wiel de Jong;

woensdag 07 juni:

09.00 uur: H. Mis met aansluitend Eucharistische Aanbidding

voor roepingen tot het priesterschap en het
religieuze leven in Nederland;

zaterdag 10 juni: Maria op zaterdag
14.30 uur: Eucharistische Aanbidding in Ulestraten
17.30 uur: H. Mis in Bunde

19.00 uur: H. Mis in Moorveld

——————————————–

Kerkdiensten:

Woensdag om 9.00 uur. H. Mis.

Zondag om 9.00 uur. H. Hoogmis. Opgeluisterd door het gemengd Kerkelijk zangkoor.

Elke tweede zondag van de maand is er een gezinsmis.

Elke 1ste zaterdag van de maand is om 17:00 uur een kindermis.

Elke 2de zaterdag van de maand is van 14:30 uur tot 15:30 uur uitstelling van het Allerheiligst Sacrament, aanbidding in stilte en biechtgelegenheid.

Kerk is dagelijks open van 9:00 uur tot 17:00 uur voor stil gebed.

Actuele kerkdiensten kunt u vinden in ons contactblad (blauwe boekje)

 

Opgave misintenties en overige zaken:

Bij de overgang van een nieuw kalenderjaar worden de stipendia (vergoedingen voor kerkelijke diensten) enigszins aangepast.
Ook voor kerk en parochie worden immers de kosten hoger.

De diensten (misintenties) door de week is € 15,00
De eucharistieviering zondag is € 30,00.

De kosten voor rouw- en trouwdiensten bedragen m.i.v. 01/01/23 € 500.
Deze bijdrage voor trouwdiensten alsmede voor rouwdiensten wordt niet gevraagd van parochianen die in de 4 jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst kerkbijdrage hebben betaald.
Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.
Dit is vastgesteld op € 130.
Richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het inkomen van een economische eenheid.

Opgave misintenties