Misrooster met misintenties

U bevindt zich op de pagina: Home » Ulestraten » Misrooster met misintenties

Actuele Kerkdiensten:

Parochieblad huidige versie

Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten

zaterdag 09 december: H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin
14.30 uur: Eucharistische Aanbidding in Ulestraten

17.30 uur: H. Mis in Bunde

19.00 uur: H. Mis (kindermis) in Moorveld

zondag 10 december: 2de zondag van de Advent
09.00 uur: zeswekendienst voor Hay Maas;

woensdag 13 december: H. Lucia

09.00 uur: H. Mis  aansluitend Eucharistische Aanbidding
voor roepingen tot het priesterschap en het
religieuze leven;

zaterdag 16 december:
17.30 uur: H. Mis in Bunde

19.00 uur: H. Mis in Moorveld

————————————————————–

 Parochieblad oude versie

Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten

zaterdag 02 december: Maria op zaterdag
17.30 uur: H. Mis in Bunde

19.00 uur: H. Mis in Moorveld

zondag 03 december: 1ste zondag van de Advent
09.00 uur: gest. jrd. voor echtgenoten Royen-Rühl;
voor Hay Maas;

woensdag 06 december: H. Nicolaas

09.00 uur: H. Mis  aansluitend Eucharistische Aanbidding
voor roepingen tot het priesterschap en het
religieuze leven;

zaterdag 09 december: H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin
17.30 uur: H. Mis in Bunde

19.00 uur: H. Mis in Moorveld

——————————————–

Kerkdiensten:

Woensdag om 9.00 uur. H. Mis.

Zondag om 9.00 uur. H. Hoogmis. Opgeluisterd door het gemengd Kerkelijk zangkoor.

Elke tweede zondag van de maand is er een gezinsmis.

Elke 1ste zaterdag van de maand is om 17:00 uur een kindermis.

Elke 2de zaterdag van de maand is van 14:30 uur tot 15:30 uur uitstelling van het Allerheiligst Sacrament, aanbidding in stilte en biechtgelegenheid.

Kerk is dagelijks open van 9:00 uur tot 17:00 uur voor stil gebed.

Actuele kerkdiensten kunt u vinden in ons contactblad (blauwe boekje)

 

Opgave misintenties en overige zaken:

Bij de overgang van een nieuw kalenderjaar worden de stipendia (vergoedingen voor kerkelijke diensten) enigszins aangepast.
Ook voor kerk en parochie worden immers de kosten hoger.

De diensten (misintenties) door de week is € 15,00
De eucharistieviering zondag is € 30,00.

De kosten voor rouw- en trouwdiensten bedragen m.i.v. 01/01/23 € 500.
Deze bijdrage voor trouwdiensten alsmede voor rouwdiensten wordt niet gevraagd van parochianen die in de 4 jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst kerkbijdrage hebben betaald.
Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.
Dit is vastgesteld op € 130.
Richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het inkomen van een economische eenheid.

Opgave misintenties