Boete en verzoening

U bevindt zich op de pagina: Home » Sacramenten » Boete en verzoening

Ondanks alle goede bedoelingen schieten wij mensen te kort. Maar veel meer nog: wij kunnen bewust een andere weg gaan dan die welke God van ons vraagt. Door de zonde keren wij ons af van God en Zijn geboden. Als wij stil worden merken wij in ons geweten dat er iets niet goed is. Een zonde kan men zich niet zelf vergeven. Alleen God kan ons vergeven. Aan de Kerk gaf Jezus de opdracht om in Zijn Naam zonden te vergeven. Dit gebeurt in het sacrament van de biecht.

Na zijn verrijzenis zei Jezus tot de leerlingen: “Ontvangt de Heilige Geest. Aan wie gij zonden vergeeft, hun zijn ze vergeven; aan wie gij ze niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven” (Joh. 20, 23)

Het sacrament van verzoening kan te allen tijde ontvangen worden; in de kerk of ook bij een persoonlijk gesprek aan huis. U kunt daarvoor een afspraak maken met een van de priesters. Verder is er vaste biechtgelegenheid tijdens de Eucharistische Aanbidding in Ulestraten, ieder tweede zaterdag van de maand, tussen 14.30u en 15.30u. Onder de Vastentijd is er ook gelegenheid op iedere vrijdag tijdens het Heilig Uur.