Bestuur

U bevindt zich op de pagina: Home » Overkoepelend bestuur » Bestuur

Samenstelling van het bestuur van de

Parochiefederatie Edith Stein

Het bestuur van de

 • R.K. Parochie H. Cornelius te Borgharen,
 • R.K. Parochie St.-Martinus te Itteren,
 • R.K. Parochie H. Agnes te Bunde,
 • R.K. Parochie St. Martinus te Geulle,
 • R.K. Parochie Onbevlekt Hart van Maria te Waalsen/Moorveld en
 • R.K. Parochie H. Catherina te Ulestraten

wordt sinds 01/01/2023 gevormd door de Parochiefederatie Edith Stein.

Deze Parochiefederatie bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB).

 

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door:

 • Pastoor Paul Horsch – voorzitter
 • Miriam Depondt-Oliver – vice-voorzitter
 • Margriet van Bergen-Coumans – secretaris
 • John Wijnands – penningmeester
 • Fer van de Winkel – belast met bouwkundige zaken

 

Naast de leden van het Dagelijks Bestuur nemen in het Algemeen Bestuur afgevaardigden van de Parochieteams zitting:

 • Alexander Godschalk – namens Borgharen
 • Pascal Breuls – namens Itteren
 • Wilma Jonkergouw-van Hest – namens Bunde
 • Marly Heusschen – namens Geulle
 • Paul Smeets – namens Waalsen/Moorveld
 • Vacature – namens Ulestraten

De dagelijkse zaken in de verschillende parochies worden door de leden van de diverse parochieteams uitgevoerd.

 

De Parochiefederatie Edith Stein kunt u bereiken via:

e-mail: vanbergencoumans@gmail.com

postadres secretaris: Klumpkestraat 18, 6241 JC Bunde

telefoonnummer: 06-45947225