Begraafplaats

U bevindt zich op de pagina: Home » Ulestraten » Begraafplaats

Begraafplaats Algemeen
Het kerkhof aan de Pastoor Van Eijsstraat is eigendom van de parochie en wordt beheerd door het kerkbestuur. Dit kerkhof is een Rooms Katholieke begraafplaats.
Ook voor niet-katholieken en niet-christenen kunnen teraardebestellingen of urnenbijzettingen plaatsvinden.
Een gedeelte van het kerkhof is gereserveerd voor urnengraven en er is een strooiveld om de as van overledenen uit te strooien.

De openingstijden van het kerkhof zijn als volgt:
         gedurende de zomertijd van 09:00 – 19:00 uur
         gedurende de wintertijd van 09:00 – 17:00 uur.

De onderhoudswerkzaamheden aan paden, borders, hagen en perken geschieden door de vrijwilligers van de kerkhofgroep. Het kerkbestuur heeft de heer J. Urlings aangewezen als beheerder van het kerkhof.
De administratie is in handen van de heer H. Engeln (043 – 364 38 95).

Het verzorgen van de graven dient te geschieden door de nabestaanden (rechthebbenden).

Er geldt een begraafplaatsreglement waarin o.a. de voorschriften voor het oprichten van een grafmonument (grafsteen) zijn vermeld. Dit reglement hangt duidelijk zichtbaar op het kerkhof en is verkrijgbaar in digitale of gedrukte vorm bij het kerkbestuur of bij de heer H. Engeln.

Bij de ingang van het kerkhof staan containers waarin groenafval kan worden gedeponeerd. Er is een aparte container voor restafval. Afval dat vrijkomt op het kerkhof alleen.

Historie Begraafplaats
Toen pater Thomas Voncken in 1803 vicaris werd van de kapel in Ulestraten en hij plannen maakte voor een nieuw te bouwen kerk, hoorde daar ook een begraafplaats bij. Die begraafplaats naast de in aanbouw zijnde kerk werd op 26 juni 1805 (nog vóór de voltooiing van het kerkgebouw) ingezegend door de in Ulestraten geboren Petrus Ernestius Claudius De Sauveur, als gevolmachtigde van de bisschop van Luik.

Op 15 juli 1805 werd de eerste dode begraven op het nieuwe kerkhof: Anna Maria Eerkens uit Schietecoven.

Op 21 februari 1873 bevalen Gedeputeerde Staten van Limburg de sluiting van het kerkhof. Het werd beschouwd als schadelijk voor de volksgezondheid vanwege de ligging en vanwege de geaardheid van de bodem (ontbinding vond slechts langzaam plaats).

Op 10 februari 1874 werd het nieuwe kerkhof ingezegend door de bisschop en meteen werd luitenant J.A.L. Schoenmaeckers er begraven.

Op 23 mei 1885 werd het kerkhof door de gemeente aan de parochie overgedragen. 

 

Het vroegere lijkenhuis

Zie ook link:

https://www.graftombe.nl/names/1630/ulestraten

https://nl.geneanet.org/kerkhof/

https://nl.geneanet.org/kerkhof/collection/1764-begraafplaats-ulestraten?page=2