Kerkgebouw

U bevindt zich op de pagina: Home » Itteren » Kerkgebouw

 

 

BOUW, UITBREIDING EN RESTAURATIE VAN DE KERK

Voor het jaar 1600
Van de geschiedenis van de kerk zijn nauwelijks bronnen. In 1560 was er een zekere Petrus Sauvage pastoor. Een eerste tekening van de kerk dateert van ca 1670.

De kerk van 1784
Het schip van de huidige kerk werd in 1784 gebouwd in opdracht van het Kapittel van Onze Lieve Vrouw van Maastricht door de stadsbouwmeester Johannes Soiron. In die tijd was Johannes Loyens uit Hulsberg pastoor en deze bleef dit tot zijn overlijden in 1818. Zijn graf bevindt zich onder het schip van de kerk.
Deze kerk werd pas op 6 juli 1855 geconsacreerd door Mgr. Vrancken, bisschop van Colophon en vicaris te Batavia, bijgestaan door Mgr. Paredis, de eerste bisschop van Roermond.

De kerk van ca. 1889
Ca. 1889 werd de kerk verlengd en gerenoveerd. Nu ontstond ook het gewelf in een romaanse of rondboogstijl (ton-gewelf).

 

1892
In 1892 viel het besluit het schip met een travee naar het westen te verlengen en een toren te bouwen, waarvoor architect Hendrik Lemmens uit Kerkrade de opdracht kreeg. (afb. blauw) Ter voorbereiding van de verbouwing was men in 1889 al begonnen zelf bakstenen te bakken. Het jaar daarop besluit het kerkbestuur ook het in hun ogen te lage plafond af te breken en het schip te overwelven in Romaanse stijl in stuukwerk.

1926
De kerk werd in 1926 naar ontwerp van architect Jos Bemelmans uit Meerssen vergroot met een priesterkoor en twee dwarsbeuken, waarvoor op 11 juli de eerste steen werd gelegd door pastoor C. Piels, samen met de leden van het kerkbestuur, de architect en de aannemer.

               

De kerk na 1926

1985
De kerk is in 1985-’86 gerestaureerd

 

GLAS-IN-LOOD-RAMEN

De vensters zijn voorzien van glas-in-loodramen, die in de periode 1927-28 zijn gemaakt in het atelier van de firma A. Jeurissen in Hasselt. Afgebeeld zijn onder andere: de heilige Martinus van Tours deelt zijn mantel met een bedelaar; de geboorte van Jezus; Maria en Johannes onder het kruis.