Kerkgebouw

U bevindt zich op de pagina: Home » Waalsen Moorveld » Kerkgebouw

Kerkgebouw
De kerk is opgetrokken uit rode baksteen en vertoont een moderne architectuur, met sobere lijnen. Boven de hoofdingang is Maria de Onbevlekte Ontvangenis uitgebeeld door beeldhouder Arthur Spronken uit Beek. Boven het altaar bevindt zich een groot houten kruisbeeld dat is gemaakt door Jan Rummens uit Helden, dezelfde die ook het houten St. Joseph-beeld vooraan rechts in de kerk maakte.

De kruisweg en het beeld van de H. Isidorus, de patroon van de boeren, achterin de kerk, zijn van de hand van Sjef Drummen uit Heerlen. Er zijn verder beelden van de Moeder Gods in de kerk en in de zijkapel en een zeer waardevol houten H. Hart beeld.

Achterin de kerk staat een fraaie doopvont. Aan de pilaren hangen doeken, voorstellende: Begrafenis, Huwelijk, Eucharistie en Doopsel, zijnde de vier kerkelijke hoogtepunten in een mensenleven en Pinksteren, Hemelaart, Pasen en Kerstmis, zijnde de belangrijkste vier kerkelijke feestdagen in het jaar.

Achterin de kerk hangen twee doeken voorstellende Maria en Joseph. Deze doeken die werden aangeschaft van geld dat was overgebleven bij de ingrijpende renovatie in 1980 en hingen oorspronkelijk links en rechts van het grote houten Kruisbeeld op het hoofdaltaar.

In de kerk is ook een fraai orgel aanwezig, gemaakt door de firma Verschueren uit Heijthuijsen, voor een prijs van f 25.000,- , aangeschaft tijdens de periode van Pastoor Kallen. Het kerkhof ligt pal achter de kerk. Hier staat sinds enkele jaren ook een Urnenmuur. Tijdens met name de periode van pastoor Kusters is veel werk gemaakt van dit kerkhof.