Communie

U bevindt zich op de pagina: Home » Sacramenten » Communie

Laatste woorden en daden hebben een bijzondere waarde. Onder het laatste avondmaal vierde Jezus voor de eerste keer met zijn vrienden, de apostelen, de H. Communie, de H. Mis: hij veranderde het brood in zijn lichaam en de beker met wijn in zijn bloed. In de Heilige Communie ontvangen wij dus het Lichaam van Christus. Jezus zelf wil in ons komen om ons te sterken en met Zijn liefde te vervullen. Dat vieren we op ieder weekend in onze kerken, trouw aan Jezus die ons vroeg “doet dit om mij te gedenken”. Zo wil hij voor altijd bij ons blijven.

Eerste Heilige Communie

Een heel belangrijke en mooie stap in ons geloofsleven als kinderen van God en vrienden van Jezus, is de dag van onze Eerste Heilige Communie, waar we voor de eerste van vele keren Jezus in ons hart mogen verwelkomen in de H. Communie. Toen we gedoopt werden hebben onze ouders en peetouders voor ons het geloof beleden. Nu mogen we het zelf voor het eerst doen, samen met onze parochiegemeenschap. Samen met de ouders wil het pastoraal team deze dag onvergetelijk maken voor de kinderen.

Ieder jaar zijn er na schoolbegin en voor de herfstvakantie infoavonden in ieder parochie voor de ouders van kinderen die op groep 4 zitten en hun kind de communie willen laten doen. De uitnodigingen hiervoor worden gewoonlijk via de basisscholen in ons cluster aan de betreffende ouders gestuurd: St. Franciscus en de Bundeling in Bunde; Ondersteboven in Geulle-Moorveld; De Triangel in Ulestraten. Gaat u kind naar een andere school en u wilt dat het toch in een van de kerken van ons cluster de communie doet? Neem dan contact op met het pastoraal team.

De lessen beginnen meteen na de herfstvakanties. In Bunde worden deze in de Credozaal van de Sint Agnes-kerk gehouden; in Geulle-Moorveld op de pastorie, waar de zusters wonen; in Ulestraten in de pastorie, waar de paters wonen.

De Eerste Heilige Communie vieren we in onze parochies op deze data:

  • Bunde: altijd op Pinksteren (23.5.2021)
  • Geulle en Moorveld: op even jaren in de kerk te Moorveld, op oneven jaren in de kerk te Geulle; er is geen vaste datum, maar het is altijd na Pasen en voor de Meivakantie
  • Ulestraten: altijd op Hemelvaart (13.5.2021)

 

Ziekencommunie

De Heilige Communie wordt buiten de Eucharistievieringen thuis gebracht aan mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen, of nu in deze moeilijke Corona tijden het niet durven. Dus niet alleen zieken, ook anderen kunnen zo de Heer ontvangen in het Sacrament en zich zo meer verbonden voelen met de gemeenschap die wij vormen.

Op de Eerste Vrijdag en rond Kerstmis en Pasen wordt de Heilige Communie gebracht aan hen die zich hebben opgegeven bij pastoraal team. Schroomt u niet contact met ons op te nemen. Het is belangrijk voor u zelf.

Het is ook mogelijk dat U iemand kent die graag met het pastoraal team in contact wil komen. Ook in dat geval kunt U contact opnemen via bovenstaande link.

Wilt u meer over het sacrament van ziekenzalving weten? Klik dan hier.

 

Eucharistische Aanbidding

Onze Lieve Heer daalt neer in de heilige hostie niet alleen als voedsel voor ons om te nuttigen, maar ook om hem die in onze kerken woont te gaan bezoeken, met hem te praten als met onze beste vriend. Op een bijzondere manier doen we dit iedere tweede zaterdag van de maand in Ulestraten, waar we hem in de monstrans op het altaar uitstellen opdat iedereen gedurende een uur in stilte persoonlijk met hem kan praten. Aan het einde van dit uur wordt de zegen met het Allerheiligste gegeven. Van harte welkom!