Waalsen Moorveld

U bevindt zich op de pagina: Home » Waalsen Moorveld

Parochie Waalsen Moorveld

Geschiedenis van de parochie

Geschiedenis van de parochie

Geschiedenis van de parochieDe Kerk van Waalsen is gelegen in Geulle-Boven (de berg), op de hoek van de Heerenstraat en de Hagedoornweg, op voormalig Ulestraten's grondgebied; zij is toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. De kerk dateert uit het...

Kerkgebouw

Kerkgebouw

Kerkgebouw De kerk is opgetrokken uit rode baksteen en vertoont een moderne architectuur, met sobere lijnen. Boven de hoofdingang is Maria de Onbevlekte Ontvangenis uitgebeeld door beeldhouder Arthur Spronken uit Beek. Boven het altaar bevindt zich...

Parochieteam

Parochieteam

Kerngroep Het kerkbestuur van de parochie Waalsen bestaat uit de volgende personen:   Pastoor P.J.M. Horsch (voorzitter), Kerkstraat 8, 6223 BK Borgharen De heer J.H.M. Zeegers (penningmeester), Rector Thijssenstraat 6, 6237 NJ Moorveld, tel....

Kerkelijk zangkoor

Kerkelijk zangkoor

Kerkelijk zangkoor Het gemengd kerkelijk zangkoor Sint Franciscus oefent elke dinsdagavond van 20.00-21:30 in gemeenschapshuis De Kollekamp. Dirigent is de heer Paul Lemmens Verdere informatie over het zangkoor kan verkregen worden bij: Mevr. R. Crol...

Nieuws, parochieblad en activiteiten

Nieuws, parochieblad en activiteiten

Nieuws Klik op een nieuwsitem: Bron: Gepubliceerd: NIEUW:       Misstipendia (ingaande 01/02/2023) Federatiebestuur 22/01/2023 NIEUW:     Samenstelling van het bestuur van de Parochiefederatie Edith Stein Federatiebestuur 22/01/2023 Kerk De...

Misrooster met misintenties

Misrooster met misintenties

Misintenties WAALSEN MOORVELD voor de maand JANUARI 2023 Dag Datum Tijd Intentie Dinsdag 3 jan. 2023 09.00 uur H. Mis voor de zieken Vrijdag 6 jan. 2023 Vrijdagochtend: géén ziekencommunie Zaterdag 7 jan. 2023 19.00 uur H. Mis als Jaardienst voor...

Begraafplaats

Begraafplaats

Voor inlichtingen omtrent het kerkhof en de aanwezige urnenmuur kunt u terecht bij dhr. J. Zeegers (Kerkmeester), Rector Thijssenstraat 6, 6237 NJ Moorveld, tel. 043-3641935 Een exemplaar van het begraafplaatsreglement kan worden opgevraagd bij dhr....

Inning kerkbijdragen

Inning kerkbijdragen

Doopsels, eerste H. Communie-vieringen, Vormsels, Huwelijken, Uitvaarten, Eucharistie- en andere vieringen zijn mogelijk dankzij de aanwezigheid van een goed verzorgd kerkgebouw, de pastoor samen met de kapelaans en de inzet van vele vrijwillige...

Contact

Contact

Contact Postadres secretariaat: Schonen Steynweg 8b, 6237 NA Moorveld Dhr. J.H.M. Zeegers, Rector Thijssenstraat 6, 6237 NJ Moorveld, tel. nr. 043-3641935