Begraafplaats

U bevindt zich op de pagina: Home » Itteren » Begraafplaats

 

 

ALGEMENE INFO

De parochie van Itteren en die van Borgharen hebben bij de kerk een begraafplaats. Voor deze begraafplaats gelden dezelfde regels en dezelfde tarieven. Hierbij volgen wij de wettelijke bepalingen,  vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging en, voor zover als mogelijk, de regelingen en adviezen van het Bisdom Roermond.

Er is één beheerscommissie voor deze begraafplaatsen. Deze commissie bestaat uit de beheerders/administrateurs van de begraafplaatsen en leden van het Parochieteam. De beheerscommissie is belast met het dagelijks beheer van de begraafplaatsen, het toezicht op het onderhoud, het uitgeven en (doen) ruimen van graven, het goedkeuren van grafmonumenten en het toezien op het hanteren van de juiste maten voor grafmonumenten. Indien nodig wordt contact opgenomen met de pastoor.

Voor de begraafplaatsen is een vaste grafdelver (de heer N. Sour) aangesteld. Grafdelven geschiedt in opdracht van en voor rekening en risico van de betreffende uitvaartverzorger.

 

BANKREKENING

Bankrekening begraafplaats (t.b.v. grafhuur, ruimen, bijdrage voor onderhoud):
RK Begraafplaats H. Martinus – Itteren:
NL 37 RBRB 0983 9634 87

 

TARIEVEN

Tarievenlijst per 1 januari 2021


nieuw graf of bijzetting in bestaand 2 of 3 lagen graf / bijplaatsing bestaand graf:

(Deze prijzen worden elke 3 jaar geïndexeerd)

 • Grafhuur enkel graf voor een termijn van 20 jaar: € 1.000,00
  inclusief onderhoud kerkhof voor 20 jaar.
 • Grafhuur dubbel graf voor een termijn van 20 jaar: € 1.250,00
  inclusief onderhoud kerkhof voor 20 jaar..
 • Bijzetting, ongeacht het aantal verlopen jaren van de grafhuur: € 750,00
 • Grafhuur voor een urnengraf voor een termijn van 20 jaar: € 450,00
 • Asbegraving in 1 mtr diep gat in perk: € 250,00
 • Urn begraven in pvc buis tpv vrijvallende grafplek, tot max.
  3 urnen per familie, grafhuur voor een termijn van 20 jaar,
  per urn: € 400,00
 • Graf ruimen (zerk en steen worden verwijderd en grond aangevuld
  en afgewerkt): € 200,00
  Indien funderingen van grafsteen dienen te worden verwijderd,
  worden de extra kosten dientengevolge apart verwijderd op regiebasis
 • Urnengraf verwijderen, grafsteen en urn worden verwijderd en as
  uitgestrooid: € 150,00

(Deze tarieven zijn inclusief de evt. afvoer van grond maar
exclusief de kosten van de grafdelver; deze worden door de
begrafenisonderneming/-verzekering verrekend)

 

Verlengingen na afloop van de eerste termijn:

 • Verlenging enkel graf voor een termijn van 10 jaar
  inclusief onderhoud kerkhof voor 10 jaar: € 450,00
 • Verlenging enkel graf voor een termijn van 5 jaar
  inclusief onderhoud kerkhof voor 5 jaar: € 250,00
 • Verlenging dubbel graf voor een termijn van 10 jaar
  inclusief onderhoud kerkhof voor 10 jaar: € 550,00
 • Verlenging dubbel graf voor een termijn van 5 jaar
  onderhoud kerkhof voor 5 jaar: € 350,00
 • Verlenging van een urngraf voor 10 jaar
  inclusief onderhoud kerkhof: € 350,00
 • Verlenging van een urngraf voor 5 jaar
  inclusief onderhoud kerkhof: € 200,00

 

Kosten van de uitvaartmis:

 • Uitvaartmis: € 500,00
 • Vooravondviering en de dag erna geen uitvaartmis = € 500,00
 • Organist: € 50,00
 • 6-wekendienst: € 30,00
 • Begeleiding door priester naar crematorium of begraafplaats buiten de parochie na een voorafgaande kerkdienst: € 100,00
 • Avondwake met navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk: € 15,00
 • Avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst): € 500,00
 • Bijdrage voor begeleiding door parochiepriester/diaken in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst: € 500,00
 • Jaardienst/herdenkingsdienst door de week: € 15,00
 • Jaardienst in het weekend: € 30,00