Vormsel

U bevindt zich op de pagina: Home » Sacramenten » Vormsel

In de doop begint ons geestelijk leven als kinderen van God, en onze reis naar de Hemel. In de H. Communie sterkt Hij ons en is ons nabij. Door het vormsel ontvangen wij op een bijzondere manier Heilige Geest. Op Pinksteren is Deze over de eerste christenen neergedaald en heeft hen bijgestaan in hun verkondigingswerk. In het sacrament van het Vormsel vervult ons de Heilige Geest met zijn kracht om als oprechte christenen uit het geloof te leven en dit ook uit te dragen. Het is het sacrament waardoor iemand een volwassen christen wordt.

Aan wie peetoom of peettante wil worden, of het sacrament van het huwelijk wil ontvangen, vraagt de Kerk eerst om het Vormsel te ontvangen.

Ieder jaar zijn er na schoolbegin en voor de herfstvakantie infoavonden in ieder parochie voor de ouders van kinderen die op groep 8 zitten (en ook 7 voor Geulle-Moorveld, en Ulestraten) en die het vormsel willen doen. De uitnodigingen hiervoor worden gewoonlijk via de basisscholen in ons cluster aan de betreffende ouders gestuurd: St. Franciscus en de Bundeling in Bunde; Ondersteboven in Geulle-Moorveld; De Triangel in Ulestraten. Gaat u kind naar een andere school en u wilt dat het toch in een van de kerken van ons cluster het vormsel doet? Neem dan contact op met het pastoraal team.

De lessen beginnen meteen na de herfstvakanties. In Bunde worden deze in de Credozaal van de Sint Agnes-kerk gehouden; in Geulle-Moorveld op de pastorie, waar de zusters wonen; in Ulestraten in de pastorie, waar de paters wonen.

In Bunde vieren we het vormsel ieder jaar; in Geulle-Moorveld en Ulestraten is het om en om (daarom ook dat kinderen uit groep 7 meedoen). De vieringen zijn gewoonlijk in maart of april, iig vóór Pasen.