Doopsel

U bevindt zich op de pagina: Home » Sacramenten » Doopsel
Je kind is een kostbaar geschenk. Heel je liefde en zorg wil je aan je zoon of dochter doorgeven. Ook God wil als de hemelse Vader voor ons zorgen. Door het heilig doopsel ontvangt een mens het leven van een kind van God. Deze levensband met God is bedoeld voor altijd. Het doopsel drukt in de ziel van de dopeling een ‘onuitwisbaar geestelijk merkteken’. Daarom ontvangt iemand het doopsel slechts éénmaal en kan het niet herhaald worden, nog worden uitgewist. Aan de ouders, peter en meter wordt gevraagd om bewust zorg te dragen voor de opvoeding van hun kind in het geloof van de Kerk. Het doopsel wordt gewoonlijk op zondagen toegediend. Hierbij is er een vaste verdeling in ons cluster:
  • Bunde: eerste zondag van de maand
  • Geulle: tweede zondag van de maand
  • Ulestraten: derde zondag van de maand
  • Moorveld: vierde zondag van de maand
 De datum wordt vastgesteld in onderling overleg. Ter voorbereiding is er een gesprek met een van de priesters, gewoonlijk bij de familie, maar kan ook op de pastorie. Om een afspraak te maken voor de doop kunt u contact opnemen met het pastoraal team. U kunt ook alvast het aanmeldingsformulier hier downloaden en ingevuld naar ons toesturen.