Ulestraten

U bevindt zich op de pagina: Home » Ulestraten

Parochie Ulestraten

Geschiedenis van onze parochie

Geschiedenis van onze parochie

Geschiedenis van onze parochie        Het prille begin van de geschiedenis van onze parochie ligt vele eeuwen terug. Reeds vóór 1400 wordt een kapel te Berchem genoemd, die de Heilige Catharina van Alexandrië als patroonheilige had. De verering van...

Het kerkgebouw St. Catharina

Het kerkgebouw St. Catharina

Het kerkgebouw St. Catharina. Op 8 mei vieren wij de verjaardag van de wijding van onze kerk. In 1905 werd deze plechtig en met veel feestelijkheden ingewijd door Mgr. Drehmans, de toenmalige bisschop van Roermond. In betrekkelijk korte tijd werd de...

Parochieteam

Parochieteam

Kerngroep Het parochieteam van de parochie Ulestraten bestaat uit de volgende personen: Gespreksleider: Mw. A. Schouteten - Klein Tuente Secretaris: Dhr. G. Duijsings Penningmeester: vacature  Leden: Pastoor Horsch Pater Mario Rojas Pater Andreas...

Het kerkelijk zangkoor

Het kerkelijk zangkoor

Het Kerkelijk zangkoor  Het huidige gemengd kerkelijk zangkoor is sinds 1997. Het zangkoor luistert tijdens de zondagen de H. Missen muzikaal op en zingt daarnaast bij Feestmissen, Huwelijks- en Begrafenismissen. Het repertoire bestaat uit...

Nieuws, parochie en activiteiten

Nieuws:    Klik op een link hieronder: Bron: Gepubliceerd: Vastenactie 2024 in de federatie Edith Stein Federatie Edith Stein 21 feb. 2024 Verklaring (na ontstane onrust als gevolg van weigeren hostie aan prinsessenpaar) Bestuur Federatie Edith Stein / Pastoor...

Misrooster met misintenties

Misrooster met misintenties

Actuele Kerkdiensten: Parochieblad huidige versie Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten zaterdag 24 februari 17.30 uur: H. Mis in Bunde 19.00 uur: H. Mis in Moorveld zondag 25 februari: 2de zondag van de vastentijd 09.30 uur: jrd. voor Eliza...

Begraafplaats

Begraafplaats

Begraafplaats AlgemeenHet kerkhof aan de Pastoor Van Eijsstraat is eigendom van de parochie en wordt beheerd door het kerkbestuur. Dit kerkhof is een Rooms Katholieke begraafplaats.Ook voor niet-katholieken en niet-christenen kunnen...

Inning kerkbijdragen

Inning kerkbijdragen

Kerkbijdrage en overige financiën Ulestraten KerkbijdrageEen parochie heeft voor het functioneren ook financiële middelen nodig.   Aan de parochianen vragen wij om het parochiewerk te steunen middels kerkbijdrage. De hoogte van de kerkbijdrage...

Contact

Contact

Contactgegevens   Naam R.K. Parochie St. Catharina E-mail catharinaparochie@hetnet.nl Telefoonnummer 043 364 22 59 Rekeningnummer NL25 RABO 0152 2906 72 NL27 INGB 0001 0453 88 Bezoekadres en postadres Pastoor van Eysstraat 3 Postcode 6235 EK...