Misrooster met misintenties

U bevindt zich op de pagina: Home » Bunde » Misrooster met misintenties

Misintenties Bunde voor de maand JANUARI 2023

Dag

Datum

Tijdstip

Intenties

Zondag 1-jan 11.30 uur Gest. jaardienst voor Jacq en Truus Aben-Claessen en dochter Carine
Donderdag 5-jan 9.00 uur H. Mis voor overledenen (offerblok)
Zaterdag 7-jan 17.30 uur Ter bestrijding van de energiekosten wordt er een 2e collecte gehouden
Gest. H. Mis voor Liza en Pierre Jacobs-Smeets
H. Mis voor Twan en Nelia Augustus-Schuimer, Annie en Jef von Berg-Ramakers en Bertha van Es-Ramakers
Zondag 8-jan 11.30 uur Ter bestrijding van de energiekosten wordt er een 2e collecte gehouden
H. Mis voor vrede in Oekraïne
Donderdag 12-jan 9.00 uur H. Mis voor overledenen (offerblok)
Zaterdag 14-jan 17.30 uur H. Mis voor Theo Ramakers
Zondag 15-jan 11.30 uur Na de dienst is er koffiedrinken in de Credozaal
H. Mis voor een overledene
Donderdag 19-jan 9.00 uur H. Mis voor overledenen (offerblok)
Zaterdag 21-jan 17.30 uur Jaardienst voor Paula Vleugels
Jaardienst voor Michiel en Agnes Rompelberg-Damoiseaux en zoon Bert
Jaardienst voor Hub Rompelberg en Marie Rompelberg-Tummers en zoon Jo
H. Mis voor Harrie van Es
H. Mis voor Sef Deceunink (off)
H. Mis voor Jef Decker (off)
Zondag 22-jan 11.30 uur Agnesmis en Harmonie St. Agnes luistert deze mis op
Jaardienst voor Jack Pleijers
H. Mis voor een overleden broer
H. Mis voor Fred Rompelbergen en overleden familieleden
H. Mis voor Thérèse Voncken-Ummels
Donderdag 26-jan 9.00 uur H. Mis tot intentie van de weldoeners van de kerk
Zaterdag 28-jan 17.30 uur Jaardienst voor ouders Stijns-Ummels
Jaardienst voor Jef Dekkers-Stijns
H. Mis voor Thea von Berg
H. Mis voor Jef Decker (off)
Zondag 29-jan 11.30 uur H. Mis voor vrede in Oekraïne

Misintenties Bunde voor de maand februari 2023

Dag Datum Tijdstip Intenties
Donderdag 2-feb 9.00 uur Gest. H. Mis voor Liza en Pierre Jacobs-Smeets
H. Mis voor overledenen (offerblok)
H. Mis voor Frans Rompelberg
H. Mis voor Math Peters
Zaterdag 4-feb 17.30 uur Ter bestrijding van de energiekosten wordt er een 2e collecte gehouden
H. Mis voor Jef Decker (off)
Zondag 5-feb 11.30 uur Ter bestrijding van de energiekosten wordt er een 2e collecte gehouden
Tijde dienst wordt er een Kinderwoorddienst gehouden
Jaardienst voor Jean Rouwet
Jaardienst voor Henk Lousberg
H. Mis voor Mia Smeets-Vossen (off)
Donderdag 9-feb 9.00 uur H. Mis voor overledenen (offerblok)
Zaterdag 11-feb 17.30 uur H. Mis voor mevr. Veenhof-Hoekstra
H. Mis voor Sef Deceunink (off)
H. Mis voor Jef Decker (off)
H. Mis voor Mia Smeets-Vossen (off)
Zondag 12-feb 11.30 uur Na de dienst is er koffiedrinken in de Credozaal
Carnavalsmis
H. Mis voor Piet Hermans en 1e jaardienst voor Barbara Hermans-Omloo
Donderdag 16-feb 9.00 uur H. Mis voor overledenen (offerblok)
Zaterdag 18-feb 17.30 uur Gest. jaardienst voor Giel Oberndorff
H. Mis voor Boy Berghof en Adèle en Martin Ramakers-Höher
H. Mis voor Jef Decker (off)
Zondag 19-feb 11.30 uur Na de dienst is er koffiedrinken in de Credozaal
Gest. H. Mis voor Anna Veelen
H. Mis voor Mia Smeets-Vossen (off)
Aswoensdag 22-feb 19.00 uur H. Mis voor een gezegende Vastentijd
Donderdag 23-feb 9.00 uur H. Mis tot intentie van de weldoeners van de kerk
Vrijdag 25-feb 14.30 uur Heilig Uur met Kruisweg, uitstelling van het Allerheiligste en biechtgelegenheid
Zaterdag 25-feb 17.30 uur H. Mis voor Mia Smeets-Vossen (off)
Zondag 26-feb 11.30 uur Gest. H. Mis voor Roos en Frits Pieters
H. Mis voor Willy Vossen (off)

Op 14 januari 2023 werd de uitvaart van de heer Jef Decker verzorgd en

op 27 januari 2023 werd de uitvaart van mevrouw Mia Smeets-Vossen verzorgd.

———————–———————————————————

Kerkdiensten

In de Agneskerk te Bunde vinden de volgende kerkdiensten plaats:

Maandag om 9:00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag en woensdag géén H. Mis
Donderdag om 9.00 uur H. Mis
Zaterdag om 17.30 uur H. Mis van het weekend
Zondag om 11.30 uur H. Mis van de zondag

Dopen

Iedere eerste zondag van de maand.
Na de doop wordt een herinneringsschelpje met de naam van de dopeling opgehangen in de kerk.

Doopbewijs

Als u in Bunde gedoopt bent, is dit ingeschreven in ons doopregister. Wanneer u een doopbewijs nodig hebt, kunt u daarvoor terecht bij het secretariaat. Dit kan via mail:  rkagnesparochie@hetnet.nl  of telefonisch tijdens de openingstijden van het parochiekantoor (zie onder “contact”).
Het opvragen van een doopbewijs is kosteloos. 

Opgeven misintenties

Een misintentie is een gebedsintentie voor een overledene, voor een zieke, of voor iemand die het moeilijk heeft, uit dankbaarheid enz. De intenties worden tijdens de H. Mis vermeld en (wanneer bijtijds doorgegeven) in de Geulbode opgenomen.

Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid niet kopen. Het stipendium is er om de parochie te helpen in het onderhoud.
Intenties voor het lezen van H. Missen kunnen mondeling, schriftelijk, telefonisch of per email worden opgegeven. Opgave kan tijdens openingstijden bij:
Parochiekantoor De Pilaar
Sint Agnesplein 15
6241 CA Bunde.
Telefoon: 043-3642042
Email: rkagnesparochie@hetnet.nl
Openingstijden van de Pilaar: zie onder “contact”.

Missen Voor Overledenen

Het is een zeer lange traditie in Bunde om bij een uitvaartdienst gelden bijeen te brengen bij de ”offergang”. Deze gelden worden uitsluitend bestemd voor het lezen van H. Missen voor de overledene. Ongeacht de opbrengst van de offergang worden er in de periode tussen de uitvaartdienst en zeswekendienst 5 H. Missen gelezen ter nagedachtenis aan de overledene. Dit gebeurt ook als er geen zeswekendienst wordt gehouden.
Na de avondwake, dan wel de uitvaartmis, wordt een herinneringskruisje met de naam van de overledene opgehangen in de kerk.

Stichtingen

De mogelijkheid bestaat voor overledenen (maar ook bijvoorbeeld uit dankbaarheid) een stichting in het leven te roepen. Bij een dergelijke stichting wordt contractueel vastgelegd dat er gedurende een periode van 10 of 20 jaar op een bepaalde dag een H. Mis wordt gelezen tot intentie van het opgegeven doel. De tarieven van deze stichtingen kunt u vinden onder het kopje “stipendium”.

Kinderwoorddienst

Een keer per maand, de grote vakantie uitgezonderd, wordt er in Bunde tijdens de zondagmis een kinderwoorddienst gehouden. 2e Kerstdag, palmzondag, de voorstellingsmis en Eerste Heilige Communie  zijn gezinsmissen, waarin de kinderen een grote bijdrage leveren.
Een heilige mis is voor jonge kinderen een lange zit, waarbij ze niet mogen praten en stil moeten zitten, terwijl er iets gebeurd waar ze niets van begrijpen.
Om op een eenvoudige manier het zondag evangelie uit te leggen lopen we met de aanwezige kinderen in “processie” achter de misdienaar met het kruis en de priester naar de Credozaal.
Daar hoeven de kinderen niet stil te zijn, al zijn ze vaak erg bedeesd.
Uit het evangelieboek voor kinderen lezen we de betreffende tekst van die zondag voor.
Het thema wordt uitgelegd, vaak met behulp van een “spiegelverhaal”, actuele situaties uit het dagelijks leven of het wereldnieuws.

We hopen een gesprek op gang te krijgen, al is dat moeilijk.

Een blaadje met de behandelde teksten, voorzien van enkele plaatjes en een puzzeltje, krijgen de kinderen mee naar huis, zodat de ouders kunnen zien waar we over gesproken hebben. Ook staat er een klein gebedje op dat we aan het einde van de mis samen vóór in de kerk voorlezen.

Af en toe wordt er geknutseld, passend bij het thema en altijd zijn er kleurpotloden en stiften om het blaadje te verfraaien.

Dat alles moet binnen 20 minuten gebeuren want na de geloofsbelijdenis worden de kinderen terug in de kerk verwacht om hun ouders en andere gelovigen de heilige mis verder te vieren.

Tijdens deze kinderwoorddienst zijn alle kinderen welkom .