Misrooster met misintenties

U bevindt zich op de pagina: Home » Bunde » Misrooster met misintenties

 Misintenties Bunde voor de maand DECEMBER 2023

Dag

Datum

Tijdstip

Intenties

Zaterdag 2-dec 17.30 uur Ter bestrijding van de energiekosten wordt er een 2e collecte gehouden
H. Ms voor Jef en Annie von Berg-Ramakers en Martin en Adèle Ramakers-Höher
Zondag 3-dec 11.30 uur Ter bestrijding van de energiekosten wordt er een 2e collecte gehouden
Jaardienst voor mejuffrouw Philomena Manderveld
Gest. H. Mis voor Sophie en Leon à Campo-Aussems
H. Mis voor Thia Conen-Wintraeken
Donderdag 7-dec 9.00 uur H. Mis voor vrede in het Midden-Oosten en Oekraïne
Zaterdag 9-dec 17.30 uur H. Mis voor de oorlogsslachtoffers
Zondag 10-dec 11.30 uur H. Mis voor Thia Conen-Wintraeken
Donderdag 14-dec 9.00 uur H. Mis voor de gezinnen
Zaterdag 16-dec 17.30 uur H. Mis voor Maria Lemmens-Lardinois (off)
19.30 uur Kerstconcert Harmonie St. Agnes
Zondag 17-dec 11.30 uur Na de dienst is er koffiedrinken in de Credozaal
Jaardienst voor Anna Veelen
Donderdag 21-dec 9.00 uur H. Mis tot intentie van de weldoeners van de kerk
Zaterdag 23-dec 17.30 uur H. Mis voor Bertha van Es-Ramakers
Zondag
Kerstavond
24-dec 19.00 uur De dienst wordt opgeluisterd door Vocalgroup Get Real
H. Mis voor de wereldvrede
Maandag
Eerste Kerstdag
25-dec 11.30 uur Gest. H. Mis voor de familie Smeets-Vossen
H. Mis voor Martien Sebrechts en Christien Sebrechts-Tummers en Frans Stelten en Truuke-Stelten-van de Bergh
De dienst wordt opgeluisterd door een Kerstkoor
Dinsdag
Tweede Kerstdag
26-dec 11.30 uur Gest. Jaardienst voor Leo en Marie Tummers-Smeets en familie Tummers-Smeets
De dienst wordt opgeluisterd door Harmonie St. Agnes
Donderdag 28-dec 9.00 uur H. Mis voor de zieken
Zaterdag 30-dec 17.30 uur H. Mis voor slachtoffers van natuurrampen
Zondag 31-dec 11.30 uur Jaardienst voor Pierre Aussems-Welkenhuijsen

Op 19 november 2023 werd Olivia Giessen door toediening van het H. Doopsel opgenomen in de Katholieke Kerk

———————–———————————————————

Kerkdiensten

In de Agneskerk te Bunde vinden de volgende kerkdiensten plaats:

Maandag om 9:00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag en woensdag géén H. Mis
Donderdag om 9.00 uur H. Mis
Zaterdag om 17.30 uur H. Mis van het weekend
Zondag om 11.30 uur H. Mis van de zondag

Dopen

Iedere eerste zondag van de maand.
Na de doop wordt een herinneringsschelpje met de naam van de dopeling opgehangen in de kerk.

Doopbewijs

Als u in Bunde gedoopt bent, is dit ingeschreven in ons doopregister. Wanneer u een doopbewijs nodig hebt, kunt u daarvoor terecht bij het secretariaat. Dit kan via mail:  rkagnesparochie@hetnet.nl  of telefonisch tijdens de openingstijden van het parochiekantoor (zie onder “contact”).
Het opvragen van een doopbewijs is kosteloos. 

Opgeven misintenties

Een misintentie is een gebedsintentie voor een overledene, voor een zieke, of voor iemand die het moeilijk heeft, uit dankbaarheid enz. De intenties worden tijdens de H. Mis vermeld en (wanneer bijtijds doorgegeven) in de Geulbode opgenomen.

Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid niet kopen. Het stipendium is er om de parochie te helpen in het onderhoud.
Intenties voor het lezen van H. Missen kunnen mondeling, schriftelijk, telefonisch of per email worden opgegeven. Opgave kan tijdens openingstijden bij:
Parochiekantoor De Pilaar
Sint Agnesplein 15
6241 CA Bunde.
Telefoon: 043-3642042
Email: rkagnesparochie@hetnet.nl
Openingstijden van de Pilaar: zie onder “contact”.

Missen Voor Overledenen

Het is een zeer lange traditie in Bunde om bij een uitvaartdienst gelden bijeen te brengen bij de ”offergang”. Deze gelden worden uitsluitend bestemd voor het lezen van H. Missen voor de overledene. Ongeacht de opbrengst van de offergang worden er in de periode tussen de uitvaartdienst en zeswekendienst 5 H. Missen gelezen ter nagedachtenis aan de overledene. Dit gebeurt ook als er geen zeswekendienst wordt gehouden.
Na de avondwake, dan wel de uitvaartmis, wordt een herinneringskruisje met de naam van de overledene opgehangen in de kerk.

Stichtingen

De mogelijkheid bestaat voor overledenen (maar ook bijvoorbeeld uit dankbaarheid) een stichting in het leven te roepen. Bij een dergelijke stichting wordt contractueel vastgelegd dat er gedurende een periode van 10 of 20 jaar op een bepaalde dag een H. Mis wordt gelezen tot intentie van het opgegeven doel. De tarieven van deze stichtingen kunt u vinden onder het kopje “stipendium”.

Kinderwoorddienst

Een keer per maand, de grote vakantie uitgezonderd, wordt er in Bunde tijdens de zondagmis een kinderwoorddienst gehouden. 2e Kerstdag, palmzondag, de voorstellingsmis en Eerste Heilige Communie  zijn gezinsmissen, waarin de kinderen een grote bijdrage leveren.
Een heilige mis is voor jonge kinderen een lange zit, waarbij ze niet mogen praten en stil moeten zitten, terwijl er iets gebeurd waar ze niets van begrijpen.
Om op een eenvoudige manier het zondag evangelie uit te leggen lopen we met de aanwezige kinderen in “processie” achter de misdienaar met het kruis en de priester naar de Credozaal.
Daar hoeven de kinderen niet stil te zijn, al zijn ze vaak erg bedeesd.
Uit het evangelieboek voor kinderen lezen we de betreffende tekst van die zondag voor.
Het thema wordt uitgelegd, vaak met behulp van een “spiegelverhaal”, actuele situaties uit het dagelijks leven of het wereldnieuws.

We hopen een gesprek op gang te krijgen, al is dat moeilijk.

Een blaadje met de behandelde teksten, voorzien van enkele plaatjes en een puzzeltje, krijgen de kinderen mee naar huis, zodat de ouders kunnen zien waar we over gesproken hebben. Ook staat er een klein gebedje op dat we aan het einde van de mis samen vóór in de kerk voorlezen.

Af en toe wordt er geknutseld, passend bij het thema en altijd zijn er kleurpotloden en stiften om het blaadje te verfraaien.

Dat alles moet binnen 20 minuten gebeuren want na de geloofsbelijdenis worden de kinderen terug in de kerk verwacht om hun ouders en andere gelovigen de heilige mis verder te vieren.

Tijdens deze kinderwoorddienst zijn alle kinderen welkom .