Misrooster met misintenties

U bevindt zich op de pagina: Home » Bunde » Misrooster met misintenties

Misintenties Bunde voor de maand JUNI 2023

Dag

Datum

Tijdstip

Intenties

Donderdag 1-jun 9.00 uur H. Mis voor overledenen (offerblok)
Zaterdag 3-jun 17.30 uur Ter bestrijding van de energiekosten wordt er een 2e collecte gehouden
H. Mis voor Annie en Bèr Plasier-Schuimer en Nelly von Berg-Meuter
H. Mis voor Hub Frissen en alle overleden familieleden
Zondag 4-jun 10.00 uur Ter bestrijding van de energiekosten wordt er een 2e collecte gehouden
Jaardienst voor José Slangen-Dolmans
H. Mis voor Gerard Peters (off)
H. Mis voor Sjef Urlings
H. Mis voor Giel Oberndorff
Donderdag 8-jun 9.00 uur H. Mis voor de wereldvrede
Vrijdag 9-jun 19.30 uur Sacramentsoctaaf in Meerssen, dienst voor de parochies van Bunde, Geulle en Waalsen/Moorveld
Zaterdag 10-jun 17.30 uur Jaardienst voor Mia van Loo-Dupont en H. Mis voor Pierre van Loo en de overledenen van de families Dupont en Timmermans
H. Mis voor Peter van Es
H. Mis voor Mia Smeets-Vossen t.g.v. verjaardag (off)
Zondag 11-jun 11.30 uur H. Mis voor Gerard Peters (off)
Donderdag 15-jun 11.30 uur H. Mis voor de zieken
Zaterdag 17-jun 17.30 uur Jaardienst voor Pierre en Liza Jacobs-Smeets
H. Mis voor André von Berg
H. Mis voor Gerrit Burlet en overleden familie
Zondag 18-jun 11.30 uur Na de dienst is er koffiedrinken in de Credozaal
H. Mis voor Pierre Aussems
H. Mis voor Gerard Peters (off)
Donderdag 22-jun 9.00 uur H. Mis tot intentie van de weldoeners van de kerk
Zaterdag 24-jun 17.30 uur H. Mis voor André von Berg
Zondag 25-jun 11.30 uur H. Mis voor Gerard Peters (off)
Donderdag 29-jun 11.30 uur H. Mis voor de gezinnen

———————–———————————————————

Kerkdiensten

In de Agneskerk te Bunde vinden de volgende kerkdiensten plaats:

Maandag om 9:00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag en woensdag géén H. Mis
Donderdag om 9.00 uur H. Mis
Zaterdag om 17.30 uur H. Mis van het weekend
Zondag om 11.30 uur H. Mis van de zondag

Dopen

Iedere eerste zondag van de maand.
Na de doop wordt een herinneringsschelpje met de naam van de dopeling opgehangen in de kerk.

Doopbewijs

Als u in Bunde gedoopt bent, is dit ingeschreven in ons doopregister. Wanneer u een doopbewijs nodig hebt, kunt u daarvoor terecht bij het secretariaat. Dit kan via mail:  rkagnesparochie@hetnet.nl  of telefonisch tijdens de openingstijden van het parochiekantoor (zie onder “contact”).
Het opvragen van een doopbewijs is kosteloos. 

Opgeven misintenties

Een misintentie is een gebedsintentie voor een overledene, voor een zieke, of voor iemand die het moeilijk heeft, uit dankbaarheid enz. De intenties worden tijdens de H. Mis vermeld en (wanneer bijtijds doorgegeven) in de Geulbode opgenomen.

Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid niet kopen. Het stipendium is er om de parochie te helpen in het onderhoud.
Intenties voor het lezen van H. Missen kunnen mondeling, schriftelijk, telefonisch of per email worden opgegeven. Opgave kan tijdens openingstijden bij:
Parochiekantoor De Pilaar
Sint Agnesplein 15
6241 CA Bunde.
Telefoon: 043-3642042
Email: rkagnesparochie@hetnet.nl
Openingstijden van de Pilaar: zie onder “contact”.

Missen Voor Overledenen

Het is een zeer lange traditie in Bunde om bij een uitvaartdienst gelden bijeen te brengen bij de ”offergang”. Deze gelden worden uitsluitend bestemd voor het lezen van H. Missen voor de overledene. Ongeacht de opbrengst van de offergang worden er in de periode tussen de uitvaartdienst en zeswekendienst 5 H. Missen gelezen ter nagedachtenis aan de overledene. Dit gebeurt ook als er geen zeswekendienst wordt gehouden.
Na de avondwake, dan wel de uitvaartmis, wordt een herinneringskruisje met de naam van de overledene opgehangen in de kerk.

Stichtingen

De mogelijkheid bestaat voor overledenen (maar ook bijvoorbeeld uit dankbaarheid) een stichting in het leven te roepen. Bij een dergelijke stichting wordt contractueel vastgelegd dat er gedurende een periode van 10 of 20 jaar op een bepaalde dag een H. Mis wordt gelezen tot intentie van het opgegeven doel. De tarieven van deze stichtingen kunt u vinden onder het kopje “stipendium”.

Kinderwoorddienst

Een keer per maand, de grote vakantie uitgezonderd, wordt er in Bunde tijdens de zondagmis een kinderwoorddienst gehouden. 2e Kerstdag, palmzondag, de voorstellingsmis en Eerste Heilige Communie  zijn gezinsmissen, waarin de kinderen een grote bijdrage leveren.
Een heilige mis is voor jonge kinderen een lange zit, waarbij ze niet mogen praten en stil moeten zitten, terwijl er iets gebeurd waar ze niets van begrijpen.
Om op een eenvoudige manier het zondag evangelie uit te leggen lopen we met de aanwezige kinderen in “processie” achter de misdienaar met het kruis en de priester naar de Credozaal.
Daar hoeven de kinderen niet stil te zijn, al zijn ze vaak erg bedeesd.
Uit het evangelieboek voor kinderen lezen we de betreffende tekst van die zondag voor.
Het thema wordt uitgelegd, vaak met behulp van een “spiegelverhaal”, actuele situaties uit het dagelijks leven of het wereldnieuws.

We hopen een gesprek op gang te krijgen, al is dat moeilijk.

Een blaadje met de behandelde teksten, voorzien van enkele plaatjes en een puzzeltje, krijgen de kinderen mee naar huis, zodat de ouders kunnen zien waar we over gesproken hebben. Ook staat er een klein gebedje op dat we aan het einde van de mis samen vóór in de kerk voorlezen.

Af en toe wordt er geknutseld, passend bij het thema en altijd zijn er kleurpotloden en stiften om het blaadje te verfraaien.

Dat alles moet binnen 20 minuten gebeuren want na de geloofsbelijdenis worden de kinderen terug in de kerk verwacht om hun ouders en andere gelovigen de heilige mis verder te vieren.

Tijdens deze kinderwoorddienst zijn alle kinderen welkom .