Inning kerkbijdragen

U bevindt zich op de pagina: Home » Uncategorized » Inning kerkbijdragen

 

 

VOORAF

Niet de paus of Rome of de bisschop betaalt de pastoor of het onderhoud en in stand houden van het kerkgebouw. Ook niet de gemeente of de rijksoverheid:
De parochianen zijn zelf samen verantwoordelijk voor het in stand houden van het kerkelijk leven en de daarmee verbonden voorzieningen in de meest ruime zin van het woord.

In dit hoofdstuk spreken we over de financiën van de parochie of de parochiehuishouding.
Het grootste gedeelte van de inkomsten wordt verkregen uit kerkbijdragen.

 

HET WOORD “KERKBIJDRAGE”

Kerkbijdragen zijn de vrijwillige bijdragen van parochianen, waartoe deze zichzelf verplicht hebben. Het gaat om toegezegde bedragen die per jaar, kwartaal of per maand betaald worden.
De administratie van deze bijdragen is opgenomen in een beveiligd systeem, waarin alleen toegang hebben: de pastoor, de penningmeester en de betreffende administrateur. Andere leden van het kerkbestuur ontvangen informatie in de vorm van totaalbedragen.

 

WAAROM ZOU JE MEEDOEN AAN DE KERKBIJDRAGE

De kerk is de plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Hier gaat het niet om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Hier is iedereen welkom.
We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, maar ook voor momenten van rouw en verdriet. Hier vinden we bemoediging en een houvast in het leven, een geestelijk thuis.

RICHTBEDRAG

Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar Kerkbijdrage te bepalen.
Het richtbedrag per jaar is echter sedert 1 januari 2023 € 130,00.
Dit richtbedrag wordt ook wel de ‘minimum Kerkbijdrage’ genoemd.

Richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het inkomen van een economische eenheid.

Misintenties en overige zaken:

Bij de overgang van een nieuw kalenderjaar worden de stipendia (vergoedingen voor kerkelijke diensten) enigszins aangepast. 

De diensten (misintenties) door de week is € 15,00
De eucharistieviering zondag is € 30,00.  

De kosten voor rouw- en trouwdiensten bedragen m.i.v. 01/01/23 € 500,00

Parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende dienst – genoemd onder rouw- en trouwgelden – aan de kerkbijdrage hebben deelgenomen hoeven de bovengenoemde bedragen niet of slechts gedeeltelijk te betalen, afhankelijk van de hoogte van hun kerkbijdrage.

 

BELASTINGAFTREK

Onder bepaalde voorwaarden kan uw kerkbijdrage en uw gift aftrekbaar zijn voor de belasting omdat de overheid de parochie in de categorie van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) laat vallen. Voor periodieke giften geldt zelfs dat deze volledig aftrekbaar zijn als u via een formulier van de belastingdienst in overleg met de parochie schriftelijk vastlegt dat u gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag aan de parochie schenkt. Het daarvoor benodigde formulier kunt u downloaden via onderstaande link:

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z5fol.pdf

Dit formulier hoeft u niet naar de belastingdienst te sturen. U vult het in evenals de parochie en beide partijen bewaren een exemplaar.