Doopsel

Doopsel

Doopsel [wpseo_breadcrumb] Je kind is een kostbaar geschenk. Heel je liefde en zorg wil je aan je zoon of dochter doorgeven. Ook God wil als de hemelse Vader voor ons zorgen. Door het heilig doopsel ontvangt een mens het leven van een kind van God. Deze levensband met...
Communie

Communie

Communie [wpseo_breadcrumb] Laatste woorden en daden hebben een bijzondere waarde. Onder het laatste avondmaal vierde Jezus voor de eerste keer met zijn vrienden, de apostelen, de H. Communie, de H. Mis: hij veranderde het brood in zijn lichaam en de beker met wijn in...
Vormsel

Vormsel

Vormsel [wpseo_breadcrumb] In de doop begint ons geestelijk leven als kinderen van God, en onze reis naar de Hemel. In de H. Communie sterkt Hij ons en is ons nabij. Door het vormsel ontvangen wij op een bijzondere manier Heilige Geest. Op Pinksteren is Deze over de...
Huwelijk

Huwelijk

Huwelijk [wpseo_breadcrumb] Man en vrouw zijn door God geroepen om in het huwelijk een nieuwe eenheid van leven te vormen. Zij schenken zich aan elkaar in liefde en trouw. Aan dit huwelijksverbond wil God Zijn kracht en zegen verlenen. Trouwen voor de Kerk is het...
Boete en verzoening

Boete en verzoening

Boete en verzoening U bevindt zich op de pagina: Home » Projecten » Sacramenten Ondanks alle goede bedoelingen schieten wij mensen te kort. Maar veel meer nog: wij kunnen bewust een andere weg gaan dan die welke God van ons vraagt. Door de zonde keren wij ons af van...
Ziekenzalving

Ziekenzalving

Ziekenzalving [wpseo_breadcrumb] Jezus had alle zorg voor zieken en zwakken. De Kerk wil deze liefde en zorg doorgeven. Jezus heeft ons een sacrament achtergelaten, dat speciaal bedoeld is om degenen die gekweld worden door ziekte te sterken: de Ziekenzalving. Wanner...